„SI QUAERIS”

Jeśli pytasz o cuda:
śmierć, błąd, utrapienie,
czart i trud znika,
chorzy biorą uzdrowienie.

Wzburzone morza cichną,
okowy spadają,
zguby się odnajdują,
członki odrastąj.
Każdy, kto z wiarą prosi,
co szuka, znachodzi;
poświadcząj to wszyscy –
i starzy i młodzi.

 

Niebezpieczeństwa pierzchną,
w potrzebach staranie
ma o każdym Antoni:
świadkami padwianie.
Wzburzone morza cichną,
okowy spadają,
zguby się odnajdują,
członki odrastają.

 

Każdy, kto z wiarą prosi,
co szuka, znachodzi;
pośwladczają to wszyscy –
i starzy i młodzi.
Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu.
Wzburzone morza cichną,
okowy spadają,
zguby się odnajdują,
członki odrastają.

 

Każdy, kto z wiarą prosi,
co szuka, znachodzi;
poświadczają to wszyscy –
i starzy i młodzi.
V. Dziwnym uczynił Pan świętego Swojego.

 

R. Wysłucha mnie, Pan, gdy zawołał do Niego

 

Módlmy się:

 

Niech uwesela Kościół Twój o Boże, uroczysta modlitwa św. Wyznawcy Antoniego, abyśmy pomocą jego wsparci wiekuistym cieszyć się weselem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…,

 

Za każde odmówienie tego Responsorium można zyskać 100 dni odpustu. Ci, którzy „Si Quaeris” odmawiają codziennie przez cały miesiąc mogą raz w miesiącu zyskać odpust zupełny.