NIEDZIELA PALMOWA – 05.04.2020 R.

 1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy rekolekcje na czas pandemii, które poprowadzi ks. prof. Zdzisław Kroplewski. Nauk rekolekcyjnych możemy wysłuchać korzystając ze strony internetowej parafii dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 11.30, a także w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę podczas Mszy św. o godz. 18.00.
 2. Rozpoczynamy Wielki Tydzień— Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, a kończy się on Niedzielą Zmartwychwstania. Obie te wielkie niedziele jak klamra spinają w jedną całość dwa najistotniejsze wydarzenia zbawcze: bolesną śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa. Szczególnie ważne są trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia, które nazywamy Triduum Paschalnym. Są one największym świętem kościelnym i stanowią szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się ono Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, poprzez śmierć Jezusa w Wielki Piątek, punktem kulminacyjnym jest obchód Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. W te wielkie dni, nie tylko wspominamy, ale i uobecniamy w liturgii dzieło naszego odkupienia; poprzez Wieczernik, Ogrójec, śmierć na Kalwarii i Grób, do zwycięskiego i chwalebnego zmartwychwstania. Jest to jedna, jedyna Pascha (przejście przez śmierć do życia), w której i my już dziś w sposób sakramentalny uczestniczymy. Dlatego każdy chrześcijanin winien dołożyć wszelkich starań, aby te dni Wielkiego tygodnia przeżyć owocnie poprzez czynny udział w bogatej liturgii. W świątyni uczestniczą tylko kapłani i osoby zaangażowane w liturgię, a wszystkich innych prosimy o uczestnictwo wraz z Nami przez transmisje internetową. Plan Wielkiego Tygodnia znajdziemy na plakatach i stronie internetowej parafii oraz modlitwa poświęcenia pokarmów przed śniadaniem Wielkanocnym. (zachęcamy do uczestnictwa przez transmisje internetową). Na progu Wielkiego Tygodnia prośmy o łaskę szczerego nawrócenia do Boga poprzez Sakrament Pojednania. Godziny spowiedzi w tym tygodniu są wywieszone na plakatach informacyjnych.
 3. W Wielkim Tygodniu biuro parafialne będzie czynne tylko w Wielki Wtorek od 16.00 do 17.00.
 4. W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły (całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby zdrowe, pełnoletnie aż do sześćdziesiątego roku życia nie mają dyspensy; powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych dobrze rozciągnąć też na Wielką Sobotę). Zapalmy lampki przy krzyżach. W Godzinę Miłosierdzia Bożego (godz. 15.00), przeżyjemy Drogę Krzyżową i rozpoczniemy Nowennę do Bożego Miłosierdzia. Niech towarzyszy nam żarliwa modlitwa, skupienie i głęboka zaduma nad Tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Naszą pobożność wyraźmy udziałem w nabożeństwach pasyjnych i adoracjach oraz pobożnym nawiedzeniem Grobu Pańskiego przede wszystkim przez transmisje internetową.
 5. Wielki Post jest szczególnym czasem świadczenia miłosierdzia. Zachęcamy do wsparcia „Caritas”. Produkty żywnościowe na rzecz ubogich z naszej wspólnoty, możemy składać do kosza przy stoliku z gazetami, do Wielkiego Wtorku włącznie.
 6. Solenizantom i Jubilatom nowego tygodnia, składamy życzenia wszelkiego Bożego Błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele parafialne – szczególnie na budowę nowej świątyni, dla ubogich, dla chorych przebywających w szpitalu, wyrażamy serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy także wszystkim, którzy we Mszy św. uczestniczą korzystając z transmisji internetowej, za to, że w poczuciu odpowiedzialności za naszą wspólnotę parafialną, dokonują dobrowolnych wpłat przeznaczonych na tacę za pośrednictwem konta parafialnego. Bóg zapłać.
 7. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
  Prowadzący (np. ojciec rodziny):
  W imię Ojca i Syna I Ducha świętego.
  Wszyscy: Amen.
  Prowadzący:
  Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zmartwychwstania, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb (czyni znak krzyża dłonią nad pieczywem). Baranku Boży, który obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy (czyni znak krzyża dłonią nad pokarmami),które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego, którego Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej wieczerzy. Pobłogosław naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i Zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia. Daj nam wszystkim dojść do wieczystej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
  Udzielający błogosławieństwa kropi w milczeniu pokarmy wodą święconą.

Zobacz:

INTENCJE MSZALNE