XXXIII NIEDZIELA ROKU – 17.11.2019 r.

8:30 – † KAZIMIERZ, EUGENIUSZ, REGINA I CZESŁAWA

10:00 – † JANINA I STANISŁAW SHEYBAL – GR. 15

11:30 – † CZESŁAWA W 13 R. ŚM., STANISŁAW, JERZY, TADEUSZ ORAZ JÓZEFA

13:00 – O BOŻE BŁOG. DLA DZIECI PRZYJMUJĄCYCH SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

16:00 – † ANDRZEJ OSTROWSKI – 9 R. ŚM.

18:00 – † ANDRZEJ PIELAK – INT. OD RODZINY PIELAK Z WARSZAWY

19:30 – † ZOFIA I KAZIMIERZ KWIECIŃSCY


Poniedziałek – 18.11.2019 r.

7:00 – † JÓZEF JANKOWSKI

18:00 – 1. JANINA I STANISŁAW SHEYBAL – GR. 16 | 2. O BOŻE BŁOG. I OPIEKĘ MB. DLA LUCYNY W OKAZJI URODZIn


Wtorek – 19.11.2019 r.

7:00 – † JANINA I STANISŁAW SHEYBAL – GR. 17

18:00 – 1. O BOŻE BŁOG. OPIEKĘ MB. DLA PIOTRA Z OKAZJI URODZIN ORAZ DAR NIEBA DLA ELŻBIETY | 2. † ALEKSANDER POPIAŁKIEWICZ – 2 R. ŚM.


Środa – 20.11.2019 r.

7:00 – † ELŻBIETA KOZŁOWSKA W 30 DNIU OD POGRZEBU

18:00 – † JANINA I STANISŁAW SHEYBAL – GR. 18


Czwartek – 21.11.2019 r.

7:00 – † ZBIGNIEW I DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

18:00 – † JANINA I STANISŁAW SHEYBAL – GR. 19


Piątek – 22.11.2019 r.

7:00 – † JOLANTA † JANINA I STANISŁAW SHEYBAL – GR. 20

18:00 – † JANINA I STANISŁAW SHEYBAL – GR. 19


Sobota – 23.11.2019 r.

7:00 – † JANINA I STANISŁAW SHEYBAL – GR.21

18:00 – 1. † FELICJA, ALINA I BOGUSŁAW; 2. JAN LEWANDOWSKI – 7 R. ŚM


XXXIIV NIEDZIELA ROKU – 24.11.2019 r.

8:30 – † ZDZISŁAW KORDALSKI – 3 R. ŚM. I JADWIGA KORDALSKA – 15 R. ŚM.

10:00 – † MIKOŁAJ, MARIA BODNAR

11:30 – W 1 R. URODZIN IZY O POTRZEBNE ŁASKI, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE I OPIEKĘ MARYI

13:00 – O BOŻE BŁOG. DLA DZIECI PRZYJMUJĄCYCH SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

16:00 – † JANINA, ŁUCJA, KONSTANTY, MACIEJ

18:00 – † JANINA I STANISŁAW SHEYBAL – GR. 22

19:30 – ZA ZMARŁYCH CIERPIĄCYCH W CZYŚĆCU – SZCZEGÓLNIE ZA TYCH, KTÓRZY ODEBRALI SOBIE ŻYCIE

Zobacz:

OGŁOSZENIA PARAFIALNE