Kościół pw. św. Antoniego z Padwy w Szczecinie

Kościół pw. św. Antoniego z Padwy znajduję się w centralnym i historycznym miejscu, w układzie średniowiecznej zabudowy w dzielnicy Warszewo, i usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu pomiędzy ulicami Szczecińską i Poznańską. Parafia należy do największego ludnościowo w mieście dekanatu Szczecin– Żelechowa. Najstarsze świadectwo o warszewskim kościele znajdujemy w dokumencie księcia pomorskiego Barnima I z 1261 roku, który powołał kapitułę kolegiacką złożoną z dwunastu kanoników przy kościele św. Piotra i Pawła w Szczecinie. Nowo ustanowioną kapitułę uposażył władca kilkoma okolicznymi kościołami, w tym także kościołem na Warszewie. W latach 1261-1289 kościół stanowił beneficjum kapituły kolegiackiej. Od 1289 roku stał się beneficjum klasztoru cysterek w Szczecinie. Kościół służył wspólnocie katolickiej przez blisko trzysta lat do 1534 roku, tj. do czasu wprowadzenia reformacji na Pomorzu Zachodnim.

Na przełomie XVII i XVIII w. wspólnota ewangelicka wybudowała nowy, drewniany kościół w konstrukcji szachulcowej z wieżą. W 1864 r. zapadła decyzja o rozbiórce tego kościoła i budowie nowego.

Obecny kościół został wzniesiony w 1865 r. w stylu neogotyckim z czerwonej cegły. Kościół zbudowano na planie prostokąta z wydzielonym od strony wschodniej prezbiterium zakończonym wielobocznie oraz z wieżą od zachodu na planie kwadratu. Wieża pierwotnie czterokondygnacyjna   w 1934 r. została zmniejszona do trzech kondygnacji, w najwyższej kondygnacji oktagonalna, zwieńczona hełmem spiczastym krytym blachą. Dach kościoła jest ceramiczny i dwuspadowy. Wejście do kościoła znajduje się od strony zachodniej. Konstrukcję ceglaną zdobi detal gotycki w postaci fryzu, portalu, rozet oraz blendowania.

Podczas II wojny światowej budynek kościoła nie został zniszczony, jednak wnętrze i wyposażenie zdewastowano i rozgrabiono. Po zakończeniu wojny, osiedlający się przesiedleńcy przystosowali kościół do potrzeb liturgii katolickiej. Uroczyste poświęcenie odbyło się dnia 14 października 1945 r. Kościół dedykowano Matce Bożej Zwycięskiej. Dnia 1 sierpnia 1948 r. została utworzona parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy i taki tytuł otrzymał także kościół. Pierwszym stałym duszpasterzem został ks. Marian Folcik (1948-1949). Dekret erygujący parafię został wydany przez administratora apostolskigo ks. inf. Tadeusza Załuczkowskiego dnia 18 maja 1951 r. Pierwszym proboszczem został ks. Franciszek Morawski (1949-1957).

Kościół służył przez wieki – do końca XX wieku – niewielkiej społeczności do dwóch i pół tysiąca mieszkańców. W ostatnim dziesięcioleciu liczba mieszkańców uległa zwielokrotnieniu.  Gruntowny remont kościoła z reneogotyzacją miał miejsce w pierwszych latach XXI wieku. Wymieniono tynki, odkryto trzy okna w prezbiterium, wymieniono posadzkę, ławki, konfesjonały i inne meble, a kościół zyskał nowy wystrój nawiązujący do neogotyku. Nowy ołtarz i ambony wykonano z piaskowca. Witraże przedstawiające polskich świętych i droga krzyżowa są dziełem znanego artysty Wiktora Ostrzołka. Krzyż w łuku tęczowym i renowację dawnych obrazów wykonał konserwator zabytków Tadeusz Makulec. Obok tabernakulum znalazły się obrazy patronów parafii: św. Antoniego i św. Jana Pawła II.

Na szczególna uwagę zasługuje fakt, iż w warszewskim kościele rozwijał się na wiele lat przed oficjalnym uznaniem przez Kościół kult Miłosierdzia Bożego. Fakt ten związany jest z głównym obrazem św. Antoniego, namalowanym z woli bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie w 1935 roku. Tajemnica ta została odkryta przed kilku laty, w dniu narodzin dla nieba bł. Michała, tj. 15 lutego, podczas prac konserwatorskich.

Jako wyjątkowy znak Opatrzności we wspólnocie warszewskiej wpisuje się także decyzja o budowie w tej parafii drugiego kościoła i połączonego z nim centrum duszpasterskiego pw. św. Jana Pawła II, wielkiego apostoła i krzewiciela kultu Miłosierdzia Bożego.

 

Kościół został poświęcony 14 X 1945 r. Odpust parafialny 13 VI

poswiecenie-kosciola

Pierwotna wersja kościoła z przed wojny
 pierwotna-wersja-kosciola
Materiały uzyskane dzięki uprzejmości Basi Sałata.

Historii warszewskiego kościoła (1261-1865-2015)

 

1261 najstarsze świadectwo o kościele w dokumencie księcia Barnima, który powołał kapitułę kolegiacką przy kościele św. Piotra i Pawła w Szczecinie;

1261-1289 beneficjum kapituły kolegiackiej w Szczecinie;

1289-1534  beneficjum klasztoru cysterek w Szczecinie;

1535-1945 kościół służył wspólnocie ewangelickiej;

XVII/XVIII wzniesiono nowy drewniany kościół w konstrukcji szachulcowej;

1864  rozbiórka starego kościoła i budowa nowego;

1865 zakończono budowę obecnego kościoła w stylu neogotyckim z czerwonej  cegły ze strzelistą wieżą;

1934 usunięto najwyższą kondygnację wieży (stan obecny);

1945 (14 października) uroczyście poświęcono i dedykowano kościół Matce Bożej Zwycięskiej;

1948 (1 sierpnia) została utworzona parafia pw. św. Antoniego z Padwy i taki tytułotrzymał kościół. Pierwszym stałym duszpasterzem został ks. Marian Folcik (1948-1949);

1951 (18 maja) administrator apostolski ks. inf. Tadeusz Załuczkowski wydał dekret erygujący parafię. Proboszczem został ks. Franciszek Morawski (1949-1957).

2001 (2 grudnia) abp Zygmunt Kamiński poświęcił ołtarz wykonany z piaskowca i nowe wyposażenie liturgiczne kościoła;

2015 (13 września) abp Andrzej Dzięga z okazji 150-lecia kościoła i 70-lecia powrotu duszpasterstwa katolickiego, dopełnił obrzędu poświęcenia kościoła.

 

DUSZPASTERZY  PARAFII NA WARSZEWIE

KS. MARIAN FOLCIK 1948-1949   (+ 16 I 1976)

KS. FRANCISZEK MORAWSKI PROBOSZCZ 1949-1957   (+ 17 III 2014)

KS. EDWARD KORYL PROBOSZCZ 1957-1958   (+ 16 XI 1983)

KS. APOLINARY SPAJER PROBOSZCZ 1958-1981 (+ 2 IX 1981)

KS. EDWARD CEGŁA PROBOSZCZ 1981-1987  (+ 19 IX 2009)

KS. ZYGMUNT WICHROWSKI PROBOSZCZ 1987-1995

KS. GRZEGORZ WEJMAN ADMINISTRATOR 1995

KS. RYSZARD KAMIŃSKI PROBOSZCZ 1995-2000

KS. DARIUSZ KNAPIK PROBOSZCZ 2000-2009

KS. WIESŁAW KRUCZYŃSKI PROBOSZCZ 2009-