W trakcie prac renowacyjnych obrazu św. Antoniego, patrona naszej wspólnoty parafialnej, konserwator zabytków odkrył napis z 1935r. Autorem tej dedykacji jest Sługa Boży ks. Michał Sopoćko, kandydat na outarze, który był spowiednikiem i kierownikiem duchowym św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Ks. Michał skłonił św. Faustynę do pisania dzienniczka duchowego i przyczynił się do namalowania pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego. Jest założcielem nowego zgromadzenia zakonnego Sióstr Jezusa Miłosiernego. Napis został odkryty 15.02.2003r., w 28 rocznicę smierci ks. Michała Sopoćko.napis


“Czcinajgodniejszemu Księdzu Prałatowi Doktorowi Antoniemu Borowskiemu Profesorowi i Dziekanowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego w dowód najgłębszej czci i wdzięczności


Obraz w trakcie prac renowacyjnych

obraz_antoni

Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś sługę swego Księdza Michała Sopoćko apostołem Twojego Miłosierdzia. Spraw, abyśmy dla rosławienia Twego Miłsierdzia i rozbudzenia ufności w Twoją ojcowską dobroć, otrzymali łaskę życia wiecznego dla wszystkich zmarłych oraz łaski potrzebne wszystkim żyjącym. Boże Ojcze, który zawsze przygarniasz z ojcowską dobrocią tych, którzy ze skruchą i nadzieją zbliżają się do Ciebie, by doznać Twojego miłosierdzia, racz otoczyć chwałą świętych Kościoła swojego Sługę Księdza Michała Sopoćko, który słowem, czynem i świadectwem życia głosił i przybliżał światu tajemnicę niezgłębionego Miłosierdzia, objawionego najpełniej w Synu Twoim Jezusie Chrystusie. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.