Modlitwa dla uproszenia sobie szczególnej łaski u Boga za przyczyną św. Antoniego. (Ułożona przez J. E. ks. kardynała Parocchi wicekanclerza św. Kościoła Rzymskiego).

Przedziwny i chwalebny św. Antoni, wsławiony przez Swe cuda i przez łaskawość Jezusa, Chrystusa, którą Ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieciny, na Twych rękach spocząć raczył. Wyjednaj mi u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragnę… (tu należy wymienić łaskę o którą się prosi). Ty, który zawsze byłeś tak litościwy względem biednych grzeszników, nie zważaj na me przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która raz jeszcze będzie przez Cię wsławiona, oraz na zbawienie mej duszy, którego nie racz rozłączać od mej prośby, z takim upragnieniem przeze mnie pożądanej.
Dowodem mej wdzięczności dla Ciebie, o św. Antoni, niech będzie ta skromna jałmużna, który składam na wsparcie dla ubogich. Obym kiedyś z nimi za łaska Boży przez Twą przyczynę, posiadł Królestwo Niebieskie.
Amen.

(Ojciec św. Leon XIII dekretem św. Kongregacji Odpustów dnia 15 maja 1899 r. udzielil 380 dni odpustu wszystkim tym, którzy, żałując za swe grzechy odmówi powyższą modlitwę. Odpust ten można także ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące).

 

Modlitwa dziękczynna za otrzymaną łaskę

 

Chwalebny Cudotwórco, Ojcze ubogich, który w cudowny sposób odkryłeś serce bogacza, a Swe – poświęciłeś cierpieniom nieszczęśliwych, a także prośby nasze raczyłeś zanieś przed tron Boga i wyjednać u Niego ich wysłuchanie, jako znak naszej wdzięczności przyjmij tę małą ofiarę, która składam u stóp Twoich ku wsparciu nieszczęśliwych.
Niech ten datek mały wyjdzie na po żytek biednym, jako i nam był pożyteczny. Tak ich jak i nas wspiera, o św. Antoni, Swą łaskawości w potrzebach naszych doczesnych – a jeszcze więcej w potrzebach duchownych, teraz i w godzinę śmierci.
Amen.

 

(Ojciec św. Leon XIII dekretem św. Kongregacji Odpustów, dnia 13 lipca 1896 r. nadał 100 dni odpustu, którego raz na dzień mogą dostąpić ci wszyscy, którzy z sercem skruszonym odmówią powyższą modlitwa dziękczynną na cześć św. Antoniego. Odpust ten można także ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące).