Opis: 

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez jedną dobę lub może być większy okres czasu.

 

Kiedy:
Każdego 9 dnia miesiąca o godz. 19.00 w kaplicy na plebanii zaczynamy czuwanie przed Najświętszym sakramentem.
Kończymy o godz. 19.00 następnego dnia tj. 10 dni miesiąca.