II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 25.02.2017 R.

 1. LITURGIA NIEDZIELI: Msze św. sprawujemy o godz. 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14.45, 16:00, 18:00 i 19:30.
 2. W DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ JEST PRZEPROWADZANA WIELKOPOSTNA KWESTA DO PUSZEK „AD GENTES”. Zebrane ofiary będą przeznaczone na wsparcie ponad 2170 polskich misjonarzy świeckich i duchownych w 94 krajach świata głoszących Dobrą Nowinę, budujących kościoły, szpitale i szkoły.
 3. WE WŁAŚCIWYM PRZEŻYWANIU WIELKIEGO POSTU niech pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w naszej świątyni wraz z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową: * dla dzieci godz. 17:00; * dla dorosłych godz. 18:30; * dla młodzieży godz:19:30. W niedziele natomiast rozpamiętujemy Mękę Pańską podczas Gorzkich Żali o godz. 17:00. W pozostałe dni tygodnia Droga Krzyżowa o godz. 17.00, z wyjątkiem niedzieli. Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych i młodzieży w naszej parafii rozpoczniemy od V Niedzieli Wielkiego Postu, 18.03—21.03, a dla dzieci od 12-14.03.
 4. PRZEZ CAŁY WIELKI POST NIE USTAWAJMY W TROSCE O NAWRÓCENIE. Własnym przykładem i modlitwą wspierajmy wielkopostne dzieła. Modlitwa różańcowa w tych intencjach: w dni powszednie 17:30, a w niedzielę o 10.50. Możemy wpisać się do księgi trzeźwości, która jest wyłożona w prezbiterium.
 5. SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA rozpoczną się w naszej parafii od poniedziałku, 26.02. o godz. 19.30, w świetlicy domu parafialnego. Cykl sześciu spotkań odbywać się będzie w poniedziałki i czwartki.
 6. W TYM TYGODNIU OBCHODZIMY PIERWSZY CZWARTEK, PIERWSZY PIĄTEK I PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA. Adoracji Najświętszego Sakramentu w piątek od godz. 20 00 do Mszy św. o godz. 22:00 w kaplicy. Chorych odwiedzimy w piątek od godz. 9:00. Spowiedź w tym dniu od 6:30 do Mszy św. o godz. 7:00, po południu od 17:00 do 18:30. W sobotę Msza św. i różaniec wynagradzający NSNMP o godz. 7.00.
 7. ZAPRASZAMY DO SZKOŁY BIBLIJNEJ. Zajęcia prowadzone przez wykładowców Katedry Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego US, odbywają się w każdą sobotę marca, w godz. 10-14.40 w naszej świetlicy parafialnej. Szczegółowy program jest wywieszony w gablocie..
 8. ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA: dla dzieci – w sobotę o 14.30, dla dorosłych – w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 18:00.
 9. NEOPREZBITER KS. ADAM PAŁYS, który odbywał w naszej parafii praktykę duszpasterską, odprawi Mszę św. w naszej wspólnocie w sobotę, 3.03 o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.
 10. UCZESTNIKÓW NASZEJ PARAFIALNEJ PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ prosimy o dokonanie wpłaty ostatniej już raty do końca lutego.
 11. KURS NA WYCHOWAWCÓW wypoczynku dzieci i młodzieży odbędzie się w naszej parafii w dniach 17-18.03 i 23-25.03. Kandydaci powinni mieć ukończone min. 18 lat. Szczegółowe informacje są wywieszone w gablocie.
 12. OGŁOSZENIA CARITAS: Wielki Post, okres nawrócenia, wyciszenia i refleksji, jest także zaproszeniem do zwrócenia baczniejszej uwagi na potrzeby otaczających nas ludzi. Od przyszłej niedzieli parafialny zespół CARITAS zaprasza na kiermasz świąteczny. Fundusze pozyskiwane przez Caritas są przeznaczone na bieżącą i wielkanocną pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Przy stoliku z gazetami jest także wystawiony kosz na trwałe produkty żywnościowe dla ubogich.
 13. OGŁOSZENIA BUDOWLANE: trwają obróbki blacharskie w części centralnej dachu oraz pokrywanie tej części dachu blachą aluminiowo –tytanową. W minionym tygodniu zamontowaliśmy także okna w latarni dachu. Relacje zdjęciową z prowadzonych prac możemy oglądać na stronie internetowej naszej parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy w różny sposób włączają się w to dzieło. Ofiary na ten cel, można składać bezpośrednio na konto budowy kościoła lub parafialne, do przygotowanych kopert wyłożonych na stoliku z gazetami, w formie odpisu od podatku na cele kultu religijnego lub na tacę zbieraną na ten cel w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Również koperty otrzymane podczas kolędy będą mogły stać się jałmużną wielkopostną na nową świątynię.
 14. SOLENIZANTOM I JUBILATOM NOWEGO TYGODNIA składamy życzenia wszelkiego Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele parafialne—szczególnie na budowę nowej świątyni, na wsparcie i opiekę jednej rodziny syryjskiej w Aleppo ( zebrana kwota pozwala na wsparcie -w programie półrocznym- na 3 miesiące), wyrażamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ. Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do tych, którzy zdecydowali się, czy to osobiście, rodzinnie, czy też grupowo ufundować konkretny dar dla nowego kościoła. Pod chórem na tablicy wypisane są dokonane fundacje, a także propozycje rzeczy i przedmiotów, które można jeszcze ufundować. Bardzo dziękujemy za ten dar serca. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Eugeniusza Żuka, którego polecamy naszej pamięci w modlitwie.

ZOBACZ: INTENCJE MSZALNE

 

DUSZPASTERZE

Wiesław-Kruczyński-PROBOSZCZ-mini_11

Ks. Wiesław Kruczyński 

proboszcz

 


Ks. Marek Jaworski

Ks. Marek Jaworski 

pomoc duszpasterska


Ks. Paweł Kasprzyk

Ks. Paweł Kasprzyk 

wikariusz


Ks. Piotr Łęcki

Ks. Piotr Łącki 

wikariusz