II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17.03.2019 R.

 1. LITURGIA NIEDZIELI: Msze św. sprawujemy o godz. 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:00, 18:00 i 19:30.
 2. W DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ JEST PRZEPROWADZANA WIELKOPOSTNA KWESTA DO PUSZEK „AD GENTES”. Zebrane ofiary będą przeznaczone na wsparcie ponad 2170 polskich misjonarzy świeckich i duchownych w 94 krajach świata głoszących Dobrą Nowinę, budujących kościoły, szpitale i szkoły.
 3. WE WŁAŚCIWYM PRZEŻYWANIU WIELKIEGO POSTU niech pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w naszej świątyni wraz z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową: * dla dzieci godz. 17:00; * dla dorosłych godz. 18:30; * dla młodzieży godz:19:30. W niedziele natomiast rozpamiętujemy Mękę Pańską podczas Gorzkich Żali o godz. 17:00. W pozostałe dni tygodnia Droga Krzyżowa o godz. 17.00, z wyjątkiem niedzieli. Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych i młodzieży w naszej parafii rozpoczniemy od V Niedzieli Wielkiego Postu, 7.04—10.04. Dzieci będą miały swoje rekolekcje szkolne przed odpustem parafialnym.
 4. PRZEZ CAŁY WIELKI POST NIE USTAWAJMY W TROSCE O NAWRÓCENIE. Własnym przykładem i modlitwą wspierajmy wielkopostne dzieła. Modlitwa różańcowa w tych intencjach: w dni powszednie 17:30, a w niedzielę o 10.50. Możemy wpisać się do księgi trzeźwości, która jest wyłożona w prezbiterium.
 5. SPOTKANIA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA Z KLAS III GIMNAZJALNYCH odbędą się w tym tygodniu w małych grupach, wg. ustalonego porządku. Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony naszej młodzieży, 26.04 o godz. 18.00 przez ks. Arcybiskupa.
 6. KRĄG BIBLIJNY odbędzie się we wtorek, o godz. 19.15 w salce. Zapraszamy wszystkich pragnących pogłębiać swoją wiarę przez Słowo Boże.
 7. OGŁOSZENIA CARITAS: Wielki Post, okres nawrócenia, wyciszenia i refleksji, jest także zaproszeniem do zwrócenia baczniejszej uwagi na potrzeby otaczających nas ludzi. Od przyszłej niedzieli parafialny zespół CARITAS zaprasza na kiermasz świąteczny. Fundusze pozyskiwane przez Caritas są przeznaczone na bieżącą i wielkanocną pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Przy stoliku z gazetami jest także wystawiony kosz na trwałe produkty żywnościowe dla ubogich.
 8. OGŁOSZENIA BUDOWLANE: warunki pogodowe spowolniły prace zewnętrzne. W najbliższym czasie rozpoczniemy drugi etap montażu instalacji elektrycznej wewnątrz kościoła. Dziękujemy wszystkim, którzy w różny sposób włączają się w to dzieło. Ofiary na ten cel, można składać bezpośrednio na konto budowy kościoła lub parafialne, do przygotowanych kopert wyłożonych na stoliku z gazetami, w formie odpisu od podatku na cele kultu religijnego lub na tacę zbieraną na ten cel w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Również koperty otrzymane podczas kolędy będą mogły stać się jałmużną wielkopostną na nową świątynię. Możemy jeszcze włączyć się w dzieło fundacji tabernakulum przez zakup cegiełek, pod chórem ( brakuje nam jeszcze 22300 zł).
 9. SOLENIZANTOM I JUBILATOM NOWEGO TYGODNIA składamy życzenia wszelkiego Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele parafialne—szczególnie na budowę nowej świątyni, wyrażamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ. Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do tych, którzy zdecydowali się, czy to osobiście, rodzinnie, czy też grupowo ufundować konkretny dar dla nowego kościoła. Pod chórem na tablicy wypisane są propozycje rzeczy i przedmiotów, które można jeszcze ufundować. Bardzo dziękujemy za ten dar serca. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Henryka Wesołowskiego, którego polecamy naszej pamięci w modlitwie.

DUSZPASTERZE

Wiesław-Kruczyński-PROBOSZCZ-mini_11

Ks. Wiesław Kruczyński 

proboszcz

 


Ks. Marek Jaworski

Ks. Marek Jaworski 

pomoc duszpasterska


Ks. Paweł Kasprzyk

Ks. Paweł Kasprzyk 

wikariusz


Ks. Piotr Łęcki

Ks. Piotr Łącki 

wikariusz


  Pielgrzymki: