“Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął (…) I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.” (Mk 10, 13a.16)

O wspólnocie.

Wspólnota “Matki w modlitwie” istnieje w naszej parafii od 26 maja 2013 roku. Wywodzi się ona z ruchu “Matki w modlitwie”, który powstał w Anglii w 1995 roku. Obecnie działa w ponad 100 krajach, w Polsce jest około 90 wspólnot. Patronem naszej wspólnoty jest święty Feliks z Cantalice.

Głównym celem wspólnoty jest modlitwa za dzieci, nie ograniczamy jednak modlitw tylko do rodzonych dzieci, ale wspieramy też wnuki, chrześniaków, dzieci nienarodzone, dzieci z duchowej adopcji. Sercem ogarniamy również dzieci i młodzież, którą Pan Bóg powierzył kiedykolwiek naszej pieczy.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w domu parafialnym. Gromadzimy się, by wspólnie pomodlić się w intencji naszych dzieci, podzielić się naszymi radościami i troskami, czasem wesprzeć się w trudnych chwilach. Najważniejsza jest jednak codzienna modlitwa w intencji dzieci, za wstawiennictwem Matki Bożej i świętego Feliksa.

Serdecznie zapraszamy wszystkie mamy, pragnące we wspólnocie modlić się za swoje dzieci na spotkania: w każdą środę miesiąca o godzinie 19:00 w domu parafialnym.

Telefon kontaktowy: 607278032 (Magdalena)

 

Modlitwa Świętego Feliksa w intencji dzieci:

Panie Jezu Chryste przyszedłeś na świat jako Dziecko i za Matkę chciałeś mieć Maryję Dziewicę. Twojej i jej opiece, przez wstawiennictwo Św. Feliksa, powierzamy wszystkie dzieci. Błogosław im, by mogły żyć w miłości i prawdzie, broń ich przed złem, a chorującym przywróć zdrowie. Spraw, by wzrastając dobrze odczytały i wypełniały swoje powołanie. Niech na całym świecie spełni się Twoje pragnienie ,,Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” Amen.