MSZE ŚWIĘTE:
DNI POWSZEDNIE: 7:00 i 18:00
W NIEDZIELE: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:00*,
18:00 i 19:30

+

Pielgrzymka do Fatimy 2017

w 100 roczną objawień Matki Bożej
„Nigdy dosyć Maryj”