Służba liturgiczna 2014/2015

|ARCHIWUM 2013/2014|

Ministrant to osoba pełniąca posługę liturgiczną podczas Mszy Świętej oraz nabożeństwach. W naszej parafii do służby liturgicznej należy obecnie 63 osób w tym: 15 ministrantów młodszych, 13 ministrantów starszych, 23 lektorów, oraz 12 lektorów seniorów, którzy pomimo podjęcia studiów z chęcią wracają do naszej parafii, by służyć przy ołtarzu.

Na czele wspólnoty stoi Zarząd Służby Liturgicznej, w skład którego wchodzą: prezes ministrantów oraz wiceprezes ministrantów . Każdy ministrant i lektor jest zobowiązany do służby przy ołtarzu raz w tygodniu i raz w niedzielę.
W każdą sobotę odbywają  się spotkania formacyjne dla ministrantów i kandydatów. O godz. 9.00 swoją zbiórkę  W czwartki swoje zbiórki mają lektorzy. Szczególne miejsce na tych spotkaniach zajmuje rozważanie niedzielnego Słowa Bożego.

Od 03.12.2006 grupa lektorów na każdą niedzielę wydaje gazetkę parafialną noszącą tytuł „Tygodnik Antoniański”. Zysk z dobrowolnie składanych ofiar przeznaczany jest na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dla dzieci i młodzieży.

Od wielu lat wspólnotowo odmawiamy różaniec. Ministranci i lektorzy tworzą jedną róże. Nasze modlitwy ofiarujemy między innymi za powołanych do kapłaństwa, za rodziny, za młodzież. W

ciągu roku szkolnego i liturgicznego podejmujemy różne działania na rzecz naszej parafii. Warto wspomnieć chociażby o przygotowaniu i rozprowadzaniu sianka na stół wigilijny oraz bożonarodzeniowych kartek świątecznych. Wspomniane przed chwilą działania to niektóre z wielu, jakie są podejmowane nie tylko dla dobra naszej parafii, ale także dla dobra młodych ludzi, którzy służąc z rówieśnikami przy ołtarzu wzrastają do dorosłego życia.

 

 

Tablo - Służba liturgiczna 2014-2015