Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych. W naszym kościele w niedziele Msze św. sprawowane są o godzinie: 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00, 19.30. Są to stałe godziny Mszy św. Nie odwołujemy żadnej, ponieważ większa ilość celebracji ułatwia udział w mniejszych grupach, poniżej 50 osób. W tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Podczas liturgii w kościele prosimy o przestrzeganie zasad określonych przez Radę Stałą Konferencji Episkopatu Polski.
Większość naszych Parafian korzysta z dyspensy od obowiązku udziału we Mszy św. Prosimy wszystkich, aby pozostając w domu zachowali duchową łączność ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje telewizyjne, internetowe i radiowe.

Od IV Niedzieli Wielkiego Postu, tj. od 22 marca, będziemy mogli łączyć się duchowo z liturgią w naszym kościele dzięki stałej transmisji internetowej. Wejście przez stronę internetową parafii oraz przez aplikację YouTube. Prosimy o wykorzystanie tej możliwości dla podtrzymania duchowej jedności i wspólnoty. Stały podgląd prezbiterium nich będzie okazją do częstego odwiedzania kościoła parafialnego szczególnie podczas osobistej i rodzinnej modlitwy.

Szczególnie Was zapraszamy do wspólnej modlitwy każdego dnia o godz. 20.30. My księżą modlimy się w kościele przed Najświętszy Sakramentem, a inni mogą dołączyć do tej modlitwy pozostając w domach. Rozważając tajemnice modlitwy różańcowej prośmy Boga, aby oddalił od nas klęskę pandemii, polecajmy chorych, służbę medyczną i wszystkich, którzy służą dobru wspólnemu, a także zmarłych i ich rodziny.
Pod kierunkiem duszpasterzy zorganizowaliśmy grupę pomocy potrzebującym. Osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, nie mogącym osobiście wyjść z domu możemy zrobić potrzebne zakupy lub dostarczyć lekarstwa. Prosimy o kontakt na numer telefonu 574 316 812 w godzinach od 9.00 do 12.00 od poniedziałku do soboty. Chcących włączyć się w akcję pomocową prosimy o kontakt pod wskazanym numerem.
Także kontaktując się poprzez ten numer telefonu: 574 316 812 można poprosić księdza z posługą sakramentalną, dotyczy to szczególnie chorych i starszych, ale także umówić się na rozmowę z duszpasterzem, jeżeli jest taka potrzeba.

Uruchamiamy także parafialny fundusz pomocowy. Wpłaty można dokonać na konta parafii:
Santander Bank Polska  11 1500 1113 1211 1002 2635 0000  lub   81 1090 2590 0000 0001 2250 2070