Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca zaprasza młodzież na spotkania w piątki o godz. 19.00 w domu parafialnym przy parafii sw. Antoniego w Szczecinie / Warszewo /.

Wspólnota jednoczy się wokół Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela i Pana, który jest Oblubieńcem Kościoła i naszym Przyjacielem.

To On objawia nam Miłość Boga Ojca, zaprasza do budowania Królestwa Bożego i posyła by iść na cały świat i czynić Mu uczniów z wszystkich narodów.

Wpisujemy się w nurt wspólnot nowej ewangelizacji. Pragniemy umacniać wierzących i poszukiwać tych, którzy porzucili praktyki wiary, prowadząc ich na nowo do Jezusa.

Poniżej świadectwo jednego z członków wspólnoty młodzieżowej w Wilanowie:

Mam na imię Grzesiek. Na spotkania wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca przy parafii Świętej Anny w Wilanowie przychodzę od niespełna roku. Razem z moją Narzeczoną przyjeżdżamy tu z północnej części Warszawy. Te spotkania bardzo dużo mi dają. Wiem, że dzięki nim moja relacja z Panem Bogiem pogłębiła się, stałem się bardziej otwarty na działanie Boga i Jego Łaski. Mam wiele ciekawych przemyśleń i spostrzeżeń, gdy słyszę jak inni uczestnicy wspólnoty w wolności dzielą się swoim świadectwem i doświadczeniem Boga w czasie każdego tygodnia formacji. W każdym tygodniu mamy możliwość medytacji Słowa Bożego. Dzięki nim i ludziom, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, mogę rozwijać swoją wiarę i ubogacać swoje życie. Gorąco zachęcam do przyjścia na spotkania wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Grzesiek

Tworzymy młodzieżową Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca w Szczecinie – spotkania odbywają się w piątki o godzinie 19.00 domu parafianym przy parafii św. Antoniego ( ul. Szczecińska 14 Szczecin )