ZAPRASZAMY W KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA O GODZ. 19:00

W KAPLICY PARAFIALNEJ


Kim są Rycerze Kolumba?

Rycerze Kolumba są katolicką, bratnią, organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim w wypadku wojny czy katastrofy.

Historia Zakonu wskazuje na proroczą wizję księdza McGivneya, którego proces kanonizacyjny jest w trakcie przygotowywania przez Watykan. Wizja księdza McGivneya przyczyniła się do stworzenia organizacji, która stała się wiodącą katolicką, bratnią organizacją wzajemnej pomocy na świecie. Zakon pomaga rodzinom osiągnąć zabezpieczenie finansowe poprzez ubezpieczenie na życie, renty dożywotnie i długoterminowe programy ubezpieczeniowe, a także wszędzie na świecie poświęca wiele czasu i energii służbie społeczeństwu.

Rycerze Kolumba rozwinęli się od jednej rady liczącej kilku członków do ponad 12 000 rad i 1,75 miliona członków w USA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Republice Dominikańskiej, Panamie, Gwatemali, na Filipinach, Bahamach, Wyspach Dziewiczych, Guam i Saipan, oraz w Polsce.


Różaniec RYCERZY KOLUMBA

 

1)      Znak Krzyża świętego;

 

Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w swoim sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Jako Rycerze Kolumba modlimy się w stałych intencjach:

+      za Kościół Święty, Ojca Świętego, ks. Biskupa, ks. Proboszcza oraz cały Lud Boży;

+      o jedność całego Zakonu;

+      za naszą Ojczyznę Polskę, rządzących Nią oraz za Rodaków;

+      za mężczyzn: Kapłanów, Mężów, Ojców i młodzieńców;

+      za Rodziny;

+      o pełną obronę życia ludzkiego;

+      (…);

+      za wszystkich, którym naszą modlitwę obiecaliśmy oraz którzy nas o nią prosili;

 

2)      Na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga…;

3)      Na pierwszym paciorku odmówić: Ojcze nasz…;

4)      Trzy razy, o uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości: Zdrowaś Maryjo…;

5)      Chwała Ojcu…;

 

6)      Rozważamy dziś części (…). Rozważania zaczerpnięte zostały z (…);

 

7)      Wprowadzenie do tajemnicy (…);

8)      Ojcze nasz…;

9)      10x Zdrowaś Maryjo…;

10)    Chwała Ojcu…;

 

11)    Po każdej tajemnicy odmówić:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, miej w opiece Ojca Świętego, ks. Biskupa, ks. Proboszcza oraz cały Zakon Rycerzy Kolumba;

Niepokalana Matko Wielkiego Zawierzenia, oddajemy się Tobie bez zastrzeżeń.

 

12)    Na zakończenie odmówić:

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

…JEZUS, którego narodzenie zwiastował Archanioł Gabriel…;

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

…JEZUS, któregoś Maryjo do Elżbiety nosiła…;

3. Narodzenie Pana Jezusa

…JEZUS, który przyszedł na świat jako Dziecko…;

4. Ofiarowanie w świątyni

…JEZUS, któregoś Maryjo wraz z Józefem ofiarowała w Świątyni…;

5. Znalezienie Pana Jezusa

…JEZUS, który niech nauczy nas posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu…;

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

…JEZUS, który przyjął chrzest w Jordanie…;

2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

…JEZUS, który objawił swą chwałę na weselu w Kanie…;

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

…JEZUS, który głosi Królestwo Boże i wzywa do nawrócenia…;

4. Przemienienie na górze Tabor

…JEZUS, który jest umiłowanym Synem Boga Ojca…;

5. Ustanowienie Eucharystii

…JEZUS, który ustanowił Eucharystię…;

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa w Ogrójcu

…JEZUS, który za nas modlił się w ogrójcu…;

2. Biczowanie Pana Jezusa

…JEZUS, który był za nas biczowany…;

3. Ukoronowanie cierniem

…JEZUS, który był za nas cierniem ukoronowany…;

4. Droga krzyżowa

…JEZUS, który dla nas dźwigał krzyż…;

5. Śmierć Jezusa na krzyżu

…JEZUS, który oddał za nas swoje życie…;

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

…JEZUS, który zmartwychwstał jak zapowiedział…;

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

…JEZUS, który wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Ojca…;

3. Zesłanie Ducha Świętego

…JEZUS, który zesłał nam Ducha Pocieszyciela…;

4. Wniebowzięcie Matki Bożej

…JEZUS, który Ciebie Maryjo wziął do nieba…;

5. Ukoronowanie Matki Bożej

 …JEZUS, który uczynił Ciebie Maryjo naszą Królową…;