MSZE ŚWIĘTE:
DNI POWSZEDNIE: 7:00 i 18:00
W NIEDZIELE: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:00*,
18:00 i 19:30

+

Wydarzenie – PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO CARITAS

Przedstawiciel KM Policji w Szczecinie

19 listopada naszym gościem w placówce był przedstawiciel KM Policji w Szczecinie p. Michał Sroka. Sytuacja podopiecznych,wychowanków monitorowana jest  poprzez kontakty Kierownika placówki z pedagogami szkół do których uczęszczają wychowankowie,jak również z pracownikami współdziałających instytucji opiekuńczo-wychowawczych.