ZAPRASZAMY W KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA O GODZ. 19:00

W KAPLICY PARAFIALNEJ


Różaniec RYCERZY KOLUMBA

 

1)      Znak Krzyża świętego;

 

Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w swoim sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Jako Rycerze Kolumba modlimy się w stałych intencjach:

+      za Kościół Święty, Ojca Świętego, ks. Biskupa, ks. Proboszcza oraz cały Lud Boży;

+      o jedność całego Zakonu;

+      za naszą Ojczyznę Polskę, rządzących Nią oraz za Rodaków;

+      za mężczyzn: Kapłanów, Mężów, Ojców i młodzieńców;

+      za Rodziny;

+      o pełną obronę życia ludzkiego;

+      (…);

+      za wszystkich, którym naszą modlitwę obiecaliśmy oraz którzy nas o nią prosili;

 

2)      Na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga…;

3)      Na pierwszym paciorku odmówić: Ojcze nasz…;

4)      Trzy razy, o uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości: Zdrowaś Maryjo…;

5)      Chwała Ojcu…;

 

6)      Rozważamy dziś części (…). Rozważania zaczerpnięte zostały z (…);

 

7)      Wprowadzenie do tajemnicy (…);

8)      Ojcze nasz…;

9)      10x Zdrowaś Maryjo…;

10)    Chwała Ojcu…;

 

11)    Po każdej tajemnicy odmówić:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, miej w opiece Ojca Świętego, ks. Biskupa, ks. Proboszcza oraz cały Zakon Rycerzy Kolumba;

Niepokalana Matko Wielkiego Zawierzenia, oddajemy się Tobie bez zastrzeżeń.

 

12)    Na zakończenie odmówić:

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

…JEZUS, którego narodzenie zwiastował Archanioł Gabriel…;

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

…JEZUS, któregoś Maryjo do Elżbiety nosiła…;

3. Narodzenie Pana Jezusa

…JEZUS, który przyszedł na świat jako Dziecko…;

4. Ofiarowanie w świątyni

…JEZUS, któregoś Maryjo wraz z Józefem ofiarowała w Świątyni…;

5. Znalezienie Pana Jezusa

…JEZUS, który niech nauczy nas posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu…;

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

…JEZUS, który przyjął chrzest w Jordanie…;

2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

…JEZUS, który objawił swą chwałę na weselu w Kanie…;

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

…JEZUS, który głosi Królestwo Boże i wzywa do nawrócenia…;

4. Przemienienie na górze Tabor

…JEZUS, który jest umiłowanym Synem Boga Ojca…;

5. Ustanowienie Eucharystii

…JEZUS, który ustanowił Eucharystię…;

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa w Ogrójcu

…JEZUS, który za nas modlił się w ogrójcu…;

2. Biczowanie Pana Jezusa

…JEZUS, który był za nas biczowany…;

3. Ukoronowanie cierniem

…JEZUS, który był za nas cierniem ukoronowany…;

4. Droga krzyżowa

…JEZUS, który dla nas dźwigał krzyż…;

5. Śmierć Jezusa na krzyżu

…JEZUS, który oddał za nas swoje życie…;

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

…JEZUS, który zmartwychwstał jak zapowiedział…;

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

…JEZUS, który wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Ojca…;

3. Zesłanie Ducha Świętego

…JEZUS, który zesłał nam Ducha Pocieszyciela…;

4. Wniebowzięcie Matki Bożej

…JEZUS, który Ciebie Maryjo wziął do nieba…;

5. Ukoronowanie Matki Bożej

 …JEZUS, który uczynił Ciebie Maryjo naszą Królową…;